$value) { if (is_array($value)) { for ($i = 0; $i < count($value); $i++) { $body .= "$name=" . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value[$i]) : $value[$i]) . "\r\n"; } } else $body .= "$name=" . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value) : $value) . "\r\n"; } echo mail($email, "=?$charset?B?" . base64_encode($subject) . "?=", $body, $head) ? $message : $error; } else { ?>
Imię i nazwisko

Adres mailowy

Nr telefonu

Treść wiadomości

Czynne:

pon-pt   9:00 - 20:00
sobota 10:00 - 15:00
Inne godziny - po uzgodnieniu.